Rektyfikacja

Rektyfikacja budynku - proces mający na celu przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego (pierwotnego). Prace polegają na wyprostowaniu bryły budynku i uzyskaniu pionowości ścian oraz poziomości stropów.

Technologia umożliwia prowadzenie rektyfikacji budynku przy jego normalnym użytkowaniu, bez potrzeby wykwaterowania mieszkańców. Wyjątek stanowią budynki:

 • niepodpiwniczone,
 • częściowo podpiwniczone,
 • z piwnicą zamieszkałą,
 • zamieszkałe przez osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku, którym wykonywane w budynku prace uniemożliwiają swobodne użytkowanie obiektu - ostateczną decyzję odnośnie konieczności wynajmu lokalu zastępczego podejmuje sąd lub inwestor na wniosek właściciela,
 • każdorazowo, gdy właściciel nie godzi się na użytkowanie budynku podczas prac rektyfikacyjnych i remontowych - ostateczną decyzję odnośnie konieczności wynajmu lokalu zastępczego podejmuje sąd lub inwestor na wniosek właściciela.

Siłowniki hydrauliczne umieszcza się w specjalnie wykonanych otworach w ścianach piwnic lub murach fundamentowych.Po podniesieniu budynku i uzyskaniu wymaganego poziomu, powstałe szczeliny i wnęki po siłownikach wypełnia się murem z cegły ceramicznej,betonowych bloczków na zaprawie cementowej lub betonem.

Metody rektyfikacji budynków:

 • usuwanie gruntu spod wyżej położonej części budynku,
 • podnoszenie niżej położonej części budynku.

Budynek przed rektyfikacją

Budynek po rektyfikacji

DLACZEGO PROSTOWANIE BUDYNKU ?

Zdarza się, że właścicielom wychylonych z pionu budynków proponuje się usunięcie uciążliwości użytkowania przez tak zwane poziomowanie podłóg. Polega ono na doprowadzeniu do poziomu posadzek przez ich nadbetonowanie lub wykonanie nowej, drewnianej podłogi. Zabieg ten jest zwykle tańszy niż prostowanie budynku, stąd może wydawać się atrakcyjną propozycją zarówno dla wyrządzającego szkodę (przedsiębiorstwo górnicze) jak i właściciela. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa mniejszy koszt naprawy jest zawsze pożądany. Z kolei właściciel może wyjść z założenia, że warto część kwoty uzyskanej z odszkodowania przeznaczyć na tańsze poziomowanie podłóg, a resztę zainwestować chociażby w podniesienie standardu budynku. Tymczasem nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie wskazuje, że jest to rozwiązanie nieopłacalne dla właściciela wychylonego budynku i fatalne w skutkach dla samego obiektu.


Budynek z wypoziomowanymi podłogami jest obiektem, w którym elementy konstrukcyjne oraz większość instalacji i wyposażenia jest w dalszym ciągu wychylona. Wychylone są ściany, do których nie można dosunąć mebli, występują liczne problemy z użytkowaniem instalacji, wysokość położenia parapetów względem posadzki jest zaniżona (rys. 1), a we wnętrzu pojawiają się stopnie. Wartość budynku, w którym poziomowano podłogi, odpowiada zatem wartości obiektu wychylonego. Przywołajmy tu dane z literatury, które wskazują, że spadek wartości odtworzeniowej budynku wychylonego 50 mm/m wynosi od 25% aż do 70% (rys. 2). Zatem ewentualna sprzedaż, za racjonalną kwotę, budynku z wypoziomowanymi podłogami jest już nierealna. Prostowanie obiektu, w którym uprzednio poziomowano podłogi, jest również praktycznie niewykonalne. Wynika to z przeprowadzonych zmian oraz kosztów poniesionych w związku z poziomowaniem podłóg. Bieżące remonty w budynku także okazują się niemożliwe. Jak bowiem przeprowadzić wymianę okien w takim budynku? Montować je w taki sposób, aby komponowały się z prostą podłogą, czy też mają pasować do wychylonych ścian, parapetów i nadproży? W naszej praktyce często stykamy się z użytkownikami takich budynków, którzy sami siebie określili mianem „nabitych w poziomowanie podłóg”.

Zapraszamy do współpracy przy rzeczywistym rozwiązywaniu problemu Państwa budynku przez prostowanie obiektu jako całości

Znamy przykłady budynków, w tym zabytkowych, których właściciele za uzyskane z kopalni odszkodowanie zdecydowali się na poziomowanie podłóg. Za resztę uzyskanych pieniędzy planowali odnowić obiekty i prowadzić w nich działalność. Po doprowadzeniu remontów do pewnego poziomu prace zostały wstrzymane ze względów, o których pisaliśmy wyżej. Tym samym los budynków został przypieczętowany. Kiedyś atrakcyjne obiekty dzisiaj są opuszczone i niszczeją. Poziomowanie podłóg śmiało nazywamy barbarzyństwem, jest to bowiem początek końca budynku.


Proponowana przez nas metoda prostowania zapewnia przywrócenie pełnej funkcjonalności Państwa budynku. Jednocześnie gwarantuje zachowanie, lub podniesienie jego wartości rynkowej, co pozwala na swobodnie dysponowanie nieruchomością w przyszłości. Sam proces prostowania i związany z nim remont, dzięki wypracowanej przez nas technologii, jest krótki i nieuciążliwy.


TECHNOLOGIA REKTYFIKACJI

Proces prostowania budynku składa się z trzech podstawowych faz:

Faza 1

 W fazie pierwszej budynek jest rozrywany. Powstaje nieregularna pozioma szczelina biegnąca od podnośnika do podnośnika. Powstanie tej szczeliny stymulowane jest poprzez sekwencyjne zadawanie przemieszczeń poszczególnym podnośnikom.

Faza 2

Faza druga to równoległe podnoszenie. Wszystkie podnośniki wykonują jednakową liczbę kroków, w wyniku czego budynek jest podnoszony na wysokość 2-3 cm. Jest to konieczne aby w następnym etapie prostowania krawędzie części prostowanej i pozostającej w gruncie nie zahaczały o siebie.

Faza 3

Faza wyrównywania jest zasadniczą fazą rektyfikacji i sprowadza się do nierównomiernego podnoszenia budowli.

DMT - GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Poprzez technologię DMT należy rozumieć komputerowe sterowanie pracą siłowników za pomocą wysuwu. Charakterystyczne cechy stosowanej przez nas metody wymienione zostały poniżej:

Jedynie stosowana przez nas technologia DMT gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas prostowania budynku oraz nie dopuszcza do powstawania uszkodzeń.

 • Wszystkie siłowniki są sterowane komputerowo w ramach jednego systemu;
 • Komputer może sterować pracą każdego siłownika oddzielnie;
 • Każdy siłownik posiada zamontowany czujnik wysuwu oraz czujnik ciśnienia, a ich pomiary są na bieżąco przesyłane do komputera i analizowane;
 • Sterowanie procesem rektyfikacji pionowej odbywa się na podstawie wysuwu a nie ciśnienia w poszczególnych siłownikach;
 • Na każdym siłowniku zamontowany jest specjalny przycisk awaryjny zatrzymujący pracę całego systemu;
 • Wysuw siłowników (pojedynczy ruch) można ograniczyć do 0,2 mm;
 • Komputer natychmiast sam zatrzymuje system w przypadku przekroczenia na którymkolwiek siłowniku zadanych wartości krytycznych (ciśnienie, wysuw).

Jedynie stosowana przez nas technologia DMT gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas prostowania budynku oraz nie dopuszcza do powstawania uszkodzeń.

MPL KATOWICE SP. Z O.O.

 • al. Roździeńskiego 188
  Polska 40-203, Katowice

  tel.: +48 500 113 686
  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  REGON:  271244440
  NIP: 6340194561
  KRS: 0000020156 
  BDO: 000299323