Projekty Rektyfikacji

Rektyfikacja

Eksploatacja górnicza - swoim destrukcyjnym wpływem na powierzchnię terenu -powoduje powstawanie tak zwanych "szkód górniczych". Popękane ściany, pochylone domy, rozległe zalewiska - na stałe wpisały się w krajobraz Śląska. Przywiązanie mieszkańców do własnego domu, nie pozwala jednak opuszczać swojej ojcowizny i przenosić się w inne obce środowisko, pomimo znacznych nieraz uciążliwości zamieszkiwania.

Sposobem na zapobieganie niektórym szkodom jest wzmacnianie konstrukcji budowli. Stosuje się odpowiednio mocne, zbrojone stalą fundamenty i wieńce w stropach. Skuteczność tego typu zabezpieczeniu ogranicza się jedynie do minimalizowania pęknięć ścian, ponieważ obiekt budowlany staje się odporny na krzywizny oraz ściskania bądź rozciągania podłoża gruntowego. Jednak te przedsięwzięcia techniczne nie przeciwdziałają nierównomiernemu obniżeniu budynku i w efekcie jego pochyleniu.

Metody rektyfikacji budynków przy użyciu siłowników są najlepiej sprawdzone w praktyce. Mogą być stosowane niezależnie od sposobu posadowienia budynku. Zaletą tej metody jest także płynna zmiana położenia budynku i pełna kontrola nad procesem prostowania. Wymagana jest jednak ingerencja w konstrukcję budynku, co wiąże się z koniecznością czasowego wyłączenia z użytkowania niektórych pomieszczeń przyziemia.

Ta metoda rektyfikacji gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i mienia, gdyż pozwala na bezpieczne wykonanie prac bez konieczności czasowego przenoszenia lokatorów do mieszkań zastępczych. Wskazane jest jednak wyprowadzenie wszystkich ludzi z budynku na okres samego prostowania, tj. na okres do kilku godzin.

Projekt techniczny rektyfikacji wysokiego budynku zawiera kontrolne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji w trakcie poszczególnych etapów prostowania z uwzględnieniem wszystkich możliwych obciążeń wyjątkowych ( np.: awaria urządzenia rektyfikacyjnego, wstrząs pochodzenia górniczego, ekstremalne warunki atmosferyczne). Prace związane z rektyfikacją budynku wiążą się jednak zawsze z pewnym ryzykiem i w związku z tym wymagają ubezpieczenia (polisa).

Przed przystąpieniem do rektyfikacji wychylonego budynku, istotne jest określenie zakresu prac remontowych. Zawarty jest on bądź w ugodzie pomiędzy zakładem górniczym – sprawcą szkody - a właścicielem obiektu bądź w wyroku sądowym.

Dokumenty te muszą uwzględniać także błędy wykonawcze oraz ewentualnie wykonane już w budynku prace naprawcze, mające na celu zmniejszenie uciążliwości powstałego wychylenia. Rozstrzygnięcia wymaga także kwestia rekompensat za koszty prac naprawczych, które wykonane zostały przez lokatorów we własnym zakresie.

Realizacja prac rektyfikacyjnych wiąże się z szeregiem utrudnień dla lokatorów budynku, takich jak: uciążliwość prowadzonych prac budowlanych, czasowe wyłączenia instalacji, utrudnienia w komunikacji na zewnątrz i wewnątrz budynku, w tym także czasowe wyłączenia wind. Za niezbędne należy uznać opracowanie szczegółowego harmonogramu prac, który wymaga akceptacji lokatorów. Wskazana jest także szczegółowa inwentaryzacja stanu technicznego budynku przed i po jego rektyfikacji w celu uniknięcia dodatkowych, nieuzasadnionych roszczeń z tytułu szkód powstałych w trakcie prac związanych z rektyfikacją.

W trakcie działalności firmy sporządzono blisko tysiąc projektów budowlanych pionowej rektyfikacji. Aktualny ich kształt i zakres jest wynikiem doświadczeń pracowników firmy i wymagań formalnych organów administracyjnych wydających zezwolenia budowlane.

Kościół drewniany

Kościół murowany

Projekty szkół

MPL KATOWICE SP. Z O.O.

 • al. Roździeńskiego 188
  Polska 40-203, Katowice

  tel.: +48 500 113 686
  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  REGON:  271244440
  NIP: 6340194561
  KRS: 0000020156 
  BDO: 000299323