Zabytkowa dzwonnica drewniana

Opis realizacji:

Dzwonnica jest obiektem zabytkowym, wzniesionym w XVI w. Obiekt znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z uwagi na posadowienie na warstwie gruntów nienośnych dzwonnica przechyliła się nadmiernie, grożąc katastrofą budowlaną,
Przed przystąpieniem do rektyfikacji niezbędne było uprzednie ustabilizowanie podłoża oraz wzmocnienie drewnianych belek podwalinowych. W tym celu zastosowano technologię palowania metodą jet-grouting, której efektem było uzyskanie ośmiu kolumn, służących następnie jako fundamenty dla siłowników hydraulicznych podczas prostowania. Po zakończeniu rektyfikacji belki podwalinowe zostały związane z nową ławą żelbetową, opartą bezpośrednio na wykonanych palach.

Wychylenie od pionu: ~52 mm/m

Po wyprostowaniu konstrukcji dzwonnicy wykonano jej renowację.