Rektyfikacja budynków

Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej

Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej

Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej z wąską szczeliną dylatacyjną między segmentami.

Budynki w Rudzie Śląskiej

Budynki w Rudzie Śląskiej

Dwa budynki mieszkalne połączone ze sobą, bez szczeliny dylatacyjnej – konieczność jednoczesnej rektyfikacji obu segmentów.

Budynki wielorodzinne w Rudzie Śląskiej

Budynki wielorodzinne w Rudzie Śląskiej

Dwa obiekty mieszkalne, których każdy składa się z sześciu czterokondygnacyjnych segmentów oddylatowanych od siebie.

Kamienica w Bytomiu

Kamienica w Bytomiu

Budynek mieszkalny wielorodzinny o dużym pochyleniu powodującym konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Kościół w Borowej Wsi

Kościół w Borowej Wsi

Zabytkowy kościół o konstrukcji drewnianej bez podpiwniczenia.
 

Kościół w Bytomiu

Kościół w Bytomiu

Zabytkowy kościół o konstrukcji murowanej.

Portal

Portal

Prostowanie i zabezpieczenie zabytkowego portalu w woj. dolnośląskim

Szereg budynków mieszkalnych

Szereg budynków mieszkalnych

Budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej bez podpiwniczenia.

Szkoła w Lędzinach

Szkoła w Lędzinach

Budynek szkolny składający się z sześciu segmentów.

Szkoła w Rudzie Śląskiej

Szkoła w Rudzie Śląskiej

Budynek szkolny składający się z sześciu segmentów.

Szkoła w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

Szkoła w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

Budynek szkoły podstawowej objęty ochroną konserwatorską.

Szkoła w Zabrzu

Szkoła w Zabrzu

Budynek szkoły podstawowej w Zabrzu.

Zabytkowa dzwonnica drewniana

Zabytkowa dzwonnica drewniana

Rektyfikacja i remont zabytkowej dzwonnicy drewnianej w Poniszowicach.