Prace badawczo-naukowe

 

Prawidłową orientację w przestrzeni obiektu budowlanego (stropy poziome, ściany pionowe), uzyskać można bądź przez obniżanie części wyżej leżących bądź przez podnoszenie części położonych niżej.

W pierwszym przypadku wybiera się w odpowiedni sposób grunt spod fundamentów; wykonując sieć otworów wiertniczych lub wycinając klin gruntu za pomocą łańcucha „bez końca”. 

W drugim przypadku, podnoszenie obiektu realizowane jest za pomocą podnośników albo wypiętrzając podłoże obiektu stosując iniekcje odpowiednim medium pod fundamentem budowli.

Najczęściej stosowana obecnie jest metoda podnoszenia budowli z użyciem podnośników hydraulicznych.

 

 

Zapraszamy do zapoznania sie z treściami publikacji:

    1. Wybrane problemy prostowania obiektów budowlanych wychylonych z pionu (Krzysztof GROMYSZ, Tomasz NIEMIEC)

    2. Ekran sztywno-podatny jako sposób ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych (Tomasz NIEMIEC)

    3. Dorobek naukowy (Tomasz NIEMIEC)

        3.1. Kopie wybranych publikacji - cz.1

        3.2. Kopie wybranych publikacji - cz.2

    4. Opis wpływów eksploatacji górniczej (Tomasz NIEMIEC)